Corveedienst

Beste leden, leiders en trainers. Als lid van de VV Kapelle maken we één of meerdere keren per week gebruik van ons sportcomplex. Daarnaast bezoeken ook een groot aantal supporters en tegenstanders onze vereniging. Als bestuur streven we er naar om ons sportcomplex schoon, heel en veilig te houden. De corveedienst is een belangrijk middel om dit te bewerkstelligen.

Aanpak

De bedoeling is om wekelijks voor vrijdag het gehele sportcomplex te ontdoen van zwerfvuil en de vaste groene afvalbakken te legen. Daarnaast dient de bestrating rondom de kantine, kleedkamers en de tribune aangeveegd te worden. De corveedienst is bedoeld voor de senioren, dames en de jeugd A-B-C-D.

Materiaal

In materiaalhok 2 staan 5 bezems, 5 afvalknijpers, 5 emmers, 1 schep, 1 kruiwagen en 2 blik en vegers. De bedoeling is om met de afvalknijpers en de emmers het zwerfafval te verzamelen. Met de bezems kan de bestrating worden aangeveegd. Attentie: Wees zuinig op de materialen.

Veegwerkzaamheden

Aanvegen tribune, terras, bestrating rondom kantine/kleedkamers en de looppaden.

Zwerfafval

Met afvalknijpers en emmers het gehele complex nalopen op zwerfafval. Rommel wat in de bosjes vanaf het veld zichtbaar is ook meenemen.

Afvalbakken

Op het gehele complex de afvalbakken legen. Tip: pak een grijze kliko en ga langs de afvalbakken.

Afval

Al het afval zoveel mogelijk verzamelen in de LET OP !!! GROTE CONTAINER (staat bij het materialenhok). ALLE KLIKO’S DIENEN GELEEGD TE WORDEN IN DE GROTE CONTAINER.

Afronding werkzaamheden

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond al het materiaal weer netjes terugzetten in materiaalhok 2 en de deur op slot draaien. De corveebeurt gebeurt altijd onder de leiding van de leider en of trainer. Wij gaan er vanuit dat de leider dan wel trainer van ieder team zorgt dat het ingeplande team zijn corveedienst verzorgt. Wij vertrouwen er op dat net als andere jaren ons sportcomplex door regelmatig opruimen toonbaar blijft. Voor eventuele vragen kun je contact opnemen met de 'werkgroep onderhoud'.

WIJ WENSEN JULLIE VEEL SUCCES MET JULLIE CORVEEDIENST.