Rode draad leerplan voor jeugdopleiding vv Kapelle

vv Kapelle wil de jeugdopleiding verder uitbouwen en daarom gaan we komend seizoen in zee met de jeugdvoetbalopleiding.

Dankzij maatwerk zullen alle spelers een totale opleiding krijgen
aangeboden die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de
jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. Bestaande uit o.a
vaste maand thema's. We verdelen alle teams van JO9 tot en met JO19 tot drie
verschillende groepen Onderbouw JO8-JO11 spelers , Middelbouw JO12- JO15 spelers , Bovenbouw JO16-19 spelers.

ZIE FILMBEELDEN https://youtu.be/5pM04DTcp3A

Succesfactor is om alle spelers volgens vaste maand-thema's op te
leiden met als uitgangspunten:

# Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
# Tweede training in de week: Teamontwikkeling
# Wedstrijd: Leermiddel

vv Kapelle werkt hierbij samen met www.jeugdvoetbalopleiding.nl
Jeugdvoetbalopleiding heeft de afgelopen jaar een interne jeugdtrainerscursus
verzorgd waardoor er bij alle jeugdtrainers een basis is gelegd.
Via de Rode draad zal er via maandthema's gestructureerd en planmatig
gewerkt gaan worden met ondersteuning en begeleiding waarbij maatwerk
het vertrekpunt is.
Dit zal periodiek, maandelijks, plaatsvinden tijdens reguliere
trainingen bij vv Kapelle.

Voordelen:
- Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding.
- Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden.
- De trainers krijgen maandelijks ondersteuning, begeleiding en feedback.
- Via maandelijkse analyses per trainers kunnen de trainers zich individueel ontwikkelen.
- Maatwerk wordt geboden.
- Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet, etc.
- Iedere jeugdspelers krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij
   rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau.
- Alle trainers werken vanuit dezelfde visie.
- Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar
 wat er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode.
- Rendement jeugdopleiding vergroot enorm: iedereen is op dezelfde wijze
 met de opleiding actief.

Kick-off

Op woensdag 30 augustus 2017 zal er speciaal een kick-off plaatsvinden
om op praktijkgerichte en interactieve het Rode draad leerplan
te introduceren.


PROGRAMMA KICK OFF RODE DRAAD VV KAPELLE

Doelgroep: Jeugdtrainers,jeugdleiders, bestuur, jeugdbestuur, coordinatoren
Datum: Woensdag 30 augustus 2017
Aanvang: 19.00 uur


19.00 uur Inleiding (in clubhuis)
19.15 uur Demo
20.15 uur Pauze
20.30 uur terugkoppeling
21.00 uur Visie Rode Draad
21.45 uur Vragen

22.00 uur Afsluiting

Dankzij de Rode draad zal er voor de trainers/leiders
een gestructureerde leerlijn ontstaan waardoor iedere
jeugdspeler een eenduidige en complete opleiding krijgt.

Tijdens de kick-off zal de Rode draad nader toegelicht worden
en is er volop ruimte om vragen te stellen.

Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld.


Met sportieve groet,

Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540