Komend seizoen gaan we weer verder met de Rode Draad. Hierbij worden alle trainers, leiders en overige belangstellenden uitgenodigd voor de kick-off op vrijdag 17 augustus.
Aanvang is om 19:00 uur in de kantine.

 

Kick-off Rode Draad-leerplan bij vv Kapelle

Na de veelbelovende start van het Rode Draad-leerplan is het nu de uitdaging om dit verder uit te bouwen.

Voetbalvereniging Kapelle wil de stijgende lijn binnen haar jeugdopleiding verder doorzetten om de opleiding van de jeugd te verbeteren. Alle spelers zullen een totale opleiding op maat aangeboden
krijgen die aansluit bij leeftijd en niveau. Met name de jeugdspelers profiteren van een planmatige aanpak. We verdelen alle teams van onder 8 tot en met onder 19 in drie groepen:

Onderbouw  - Onder 8,9,10 en 11
Middenbouw - Onder 12,13,14 en 15
Bovenbouw  - onder 16,17,18 en 19

Alle spelers worden volgens vaste maandthema's opgeleid met als
uitgangspunten:
- Eerste training in de week: individuele ontwikkeling
- Tweede training in de week: teamontwikkeling
- Wedstrijd: leermiddel

Jeugdvoetbalopleiding heeft vorig seizoen de start van het Rode Draad-leerplan verzorgd, waardoor er reeds bij de meeste jeugdtrainers  van vv Kapelle een basis is gelegd. Via de Rode Draad zal er met maandthema's gestructureerd en planmatig gewerkt gaan worden met ondersteuning en begeleiding op maat. Dit zal maandelijks plaatsvinden tijdens reguliere trainingen bij vv Kapelle.

Voordelen:
- Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding
- Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden
- De trainers krijgen maandelijks ondersteuning, begeleiding en feedback
- Via maandelijkse analyses per trainers kunnen de trainers zich individueel ontwikkelen
- Maatwerk wordt geboden
- Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet etc.
- Iedere jeugdspeler krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau
- Alle trainers werken vanuit dezelfde visie
- Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers is overzichtelijk en herkenbaar wat er in welke periode aan de jeugd geleerd moet worden
- Rendement jeugdopleiding vergroot enorm; iedereen is op dezelfde wijze met de opleiding actief


KICK-OFF

Op VRIJDAG 17 AUGUSTUS 2018 zal er een kick-off plaatsvinden om op een
praktijkgerichte en interactieve manier het Rode Draad-leerplan te
bespreken.

PROGRAMMA KICK-OFF RODE DRAAD VV KAPELLE

Doelgroep: Jeugdtrainers, jeugdleiders, Bestuur, jeugdbestuur, Coordinatoren
Datum: Vrijdag 17 augustus 2018
Aanvang: 19.00 uur (kantine is open om 18.30 uur)

19.00 uur Inleiding (in het clubhuis)
19.15 uur Demo (Met 14 D-spelers)
20.15 uur Pauze
20.30 uur Terugkoppeling
21.00 uur Succesfactoren Rode Draad
21.45 uur Vragen
21.30 uur Afsluiting

Met behulp van de Rode Draad zal er voor de trainers/leiders een gestructureerde leerlijn ontstaan waar door iedere jeugdspeler een eenduidige en complete opleiding krijgt. Tijdens de kick-off zal de Rode Draad nader uitgediept worden en is er volop ruimte om vragen te stellen.

Wij hopen een ieder bij deze kick-off te mogen begroeten bij vv Kapelle.


Met sportieve groet,

Mark de Horn
Coordinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl