Beste jeugdtrainers/leiders,


Het vierde maandthema van de Rode Draad is “Verbeteren van de voorzet” en start vanaf maandag 26 november 2018.
Via het Rode Draad-leerplan kunnen jeugdtrainers en leiders zich voorbereiden.

Donderdag 13 december 2018 is er begeleiding, ondersteuning en feedback voor de jeugdtrainers en leiders. Tevens worden er analyses gemaakt zodat iedereen passende feedback ontvangt.
Op 13 december om 19:45 uur worden de trainers van de JO7 teams uitgenodigd om een half uur te praten over de trainingen en de ontvangen leerstof met betrekking tot techniektrainingen.
Vanaf 20:15 uur zal er een evaluatie plaatsvinden van de Rode Draad tot nu toe. Hierbij zijn alle trainers/leiders uitgenodigd en welkom.


Toelichting trainingsinhoud (uitgewerkt in het Rode draadboek):

• Maandag/dinsdag zijn de individuele trainingen (maandthema) van toepassing.
• Woensdag/donderdag zijn de wedstrijdgerichte trainingen (maandthema) van toepassing.
TEAMS DIE EEN KEER PER WEEK TRAINEN GEBRUIKEN DE INDIVIDUELE TRAININGEN WEKELIJKS EN AAN HET EIND VAN DIE MAAND DE WEDSTRIJDGERICHTE TRAINING

 
Voordelen:

• Vereniging en trainers krijgen intensieve begeleiding.
• Er ontstaat meer samenhang tussen de diverse trainingen en wedstrijden.
• De trainers krijgen maandelijks ondersteuning, begeleiding en feedback.
• Via maandelijkse analyses per trainers kunnen de trainers zich individueel.
• Maatwerk wordt geboden.
• Trainers hoeven niet zelf op zoek naar oefenstof op internet, etc.
• Iedere jeugdspelers krijgt een gestructureerde jeugdopleiding waarbij rekening wordt gehouden met leeftijd en niveau.
• Alle trainers werken vanuit dezelfde visie.
• Voor nieuwe/toekomstige jeugdtrainers overzichtelijk en herkenbaar wat er aan de jeugd geleerd moet worden in welke periode.


Door hier als trainer mee aan de slag te gaan, zal het opleidingsniveau voor alle jeugdspelers verder toenemen binnen de jeugdopleiding.

Veel plezier en succes met de vertaling in de praktijk.


Met sportieve groet,

Mark de Horn