Een aantal studenten van de Fontys hogeschool gaan binnenkort alle leden of hun ouders benaderen via de mail en website.

In overleg met het bestuur is een enquête gemaakt om onder de leden de tevredenheid op een aantal onderdelen te peilen. 
Het bestuur hoopt dat ieder lid deze enquête invult. Als bestuur willen we graag de uitkomsten gebruiken om te zien waar voor ons aandacht nodig is en of waar leden tevreden dan wel ontevreden over zijn. Als er voldoende enquêtes ingevuld worden, zullen we ergens in februari de uitkomsten delen met de leden. 

De enquête is in te vullen via deze link https://fontysfeht.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_cwiBw5KyE8AIyyh?Q_SurveyVersionID=current&Q_CHL=preview