De huisartsen van de gemeente Kapelle hebben dit voorjaar een brief gestuurd aan alle sportverenigingen van de gemeente Kapelle

n.a.v. de campagne "Rookvrije generatie".

 

Hun pleidooi in die brief is  sportverenigingen rookvrij maken. Dat thema is door het bestuur op de algemene ledenvergadering geplaatst ter discussie.

De uitkomst is dat de leden 7 september hebben ingestemd met het rookvrij maken van het gehele terrein op de zaterdag tot 13.00 uur.

Daarnaast wordt verzocht helemaal niet meer langs de velden te roken, ook niet doordeweeks.

Alle rookvoorzieningen in de buurt van de ingang van het clubgebouw zullen verwijderd worden.

Tussen de ingang van het terrein en het pad naar de ingang van de kantine mag vanaf 1 november niet meer gerookt worden. 

Daar waren de leden het tijdens de ALV over eens.

Op het terrein hangen een aantal borden die sporters en supporters attent maken op de rookvrije omgeving.

Als bestuur willen we geen politieagent spelen. We rekenen op een ieders gezond verstand en medewerking.

Roken en sporten gaat wat ons betreft niet echt goed samen. Zeker naar de jeugd doet dit verkeerde voorbeeld vaak verkeerd volgen.

Als er vragen zijn is het bestuur uiteraard bereid deze te beantwoorden.